Dagbok från Brasilien XIX: Den eviga freden

Vi är bjudna på en körkonsert en kväll, på en av de europeiska ambassaderna. Kören är mångnationell, en del är permanent bosatta i landet, andra är diplomater med tidsbegränsade kontrakt. Repertoaren en blandning av välkända sånger och hymner på olika språk, från olika traditioner. Det är vackert och stämningsfullt. Vi, publiken, sitter raka i ryggen på guldfärgade stilmöbler. 

Read More

Dagbok från Braslien XVII: De återuppväckta historiernas stad

I Amazonas växer träden som skulpturer. Än sen om det bara blir fragment? Den här staden är fragment. Vi är här i en vecka. Stephen berättade innan vi for att när han senast var här på 1980-talet var Presidente Figueiredo inte mer än en samling trähus. En del av dem står kvar, men det mesta är nu byggt av murbruk och puts. BR-174 skär rätt igenom regnskogen, från Manaus till Boa Vista. Om inte vägen hade dragits just här, skulle Presidente Figueiredo inte existerat.

Read More

Dagbok från Brasilien XVI: Om det kategoriska mordet

En mening har satt sig i mig: De är jägarna och vi här nere är djuren. En av de mest formativa böckerna jag läste i min barndom var en roman av Jurij Rytcheu, När valarna försvinner. Rytcheu föddes i en tjuktjisk fångstmannafamilj, och boken bygger på tjuktisk historietradition. Men den är också en berättelse om ett samhälles ekologiska fall. Den punkt efter vilket inget återvändande finns inträffar när människorna, i strid med äldre tiders tabun, börjar jaga de valar med vilka de spårar ett gemensamt ursprung.

Read More