Att äta en text

Under ett antal intensiva veckor 2016 översatte jag en text av Davi Kopenawa, shaman, profet, aktivist från Toototobi-dalen i norra Amazonas. Texten är ett utdrag ur hans bok Den fallande himlen, publicerad första gången i Frankrike 2010 som La chute du ciel: Paroles d’un chaman yanomami. Boken skildrar den koloniala kontaktzonen, Brasiliens nationella expansionsfront i yanomamiland, och hur denna expansion under senare delen av 1900-talet vände livet upp och ned för yanomamifolket. Det kapitel jag översatte, ”Kannibalguldet”, handlade om guldexploateringens förödande framfart.

Read More

När kampen blir lite tråkig

Jag minns en metafor vi brukade använda i miljörörelsen på 1990-talet: Den kokande grodan. Om man hade en groda i en kastrull med rumsvarmt vatten och sedan höjde temperaturen mycket långsamt, grad för grad, skulle vattnet koka utan att grodan ens försökte ta sig ut ur kastrullen. På samma sätt som grodan vänjer sig vid allt högre temperaturer, sade vi, vänjer vi oss vid miljögifter som till slut kan döda oss. Victor Klemperer liknade på 1930-talet ord vid låga arsenikdoser. Man sväljer dem, och i början märks det inte ens. Men efter ett tag, när de ansamlats, verkar giftet ändå.

Read More

Gästbloggar på Humtank: Granska orden vi använder

Foto: Johan Wingborg

Foto: Johan Wingborg

När jag för femton år sedan sökte in till forskarutbildningen, gjorde jag det trots vissa av mina lärares aktiva avrådan. Det handlade alls inte om att de underskattade min förmåga. Men jag fick höra att jag borde satsa på något som hade en framtid. Dit hörde inte en doktorsgrad i ett humanistiskt ämne. Det brukar sägas om humaniora att den är ett samhälles självreflektion. Om det är sant, innebär det att det värde som ges humaniora i ett givet samhälle direkt speglar den vikt detta samhälle lägger vid att förstå sig självt. Läs mer här.

 

Att tala med katter

Min dotter anstränger sig för att hitta orden och forma meningarna. Till skillnad från svenskan, som flyter ur hennes treåriga mun som ett pärlband, verkar portugisiskan vara ett arbete för henne. Men nu när vi fått en ytterligare person i hushållet som talar portugisiska, väljer hon allt oftare att tala det också med mig. Hon vet inte vilken glädje hon skänker mig med sina små språkliga brottningar.

Read More