Helgonkalender, 14 februari

stval.jpg

Den fjortonde februari är Sankt Valentins dag. År 269 dog han martyrdöden i Rom, under kejsar Claudius den andres korta regeringstid.

En av de oftast traderade legenden om Sankt Valentin säger att han i hemlighet och i strid med kejsarens påbud vigde unga par. Gifta män kallades inte in som soldater, genom vigseln skyddades därmed dessa unga makar från att behöva kriga för imperiet. Sankt Valentin vakar därför över den kärlek som trotsar maktens ordning. Han vakar över alla dem som kämpar för att få se sina familjer återförenade. Han vakar över alla dem som har tagit in ensamkommande barn och unga i sina familjer, och nu kämpar för att dessa unga inte ska deporteras till krig och terror. Och, han vakar också särskilt över de äktenskap som ingåtts i syfte att hjälpa den ena parten till uppehållstillstånd – den akt av kärlek och solidaritet som i maktens ordning bär namnet ”skenäktenskap”.

São Valentim, rogai por nos.


Foto hämtat från Ung i Sveriges Facebooksida

Foto hämtat från Ung i Sveriges Facebooksida

Att äta en text

Under ett antal intensiva veckor 2016 översatte jag en text av Davi Kopenawa, shaman, profet, aktivist från Toototobi-dalen i norra Amazonas. Texten är ett utdrag ur hans bok Den fallande himlen, publicerad första gången i Frankrike 2010 som La chute du ciel: Paroles d’un chaman yanomami. Boken skildrar den koloniala kontaktzonen, Brasiliens nationella expansionsfront i yanomamiland, och hur denna expansion under senare delen av 1900-talet vände livet upp och ned för yanomamifolket. Det kapitel jag översatte, ”Kannibalguldet”, handlade om guldexploateringens förödande framfart.

Read More

Kom till Göteborg i september

Han sa: Det finns inget sätt på vilket någon som inte känner dig kan se på dig att du inte är helt svensk. Var det ett försök att trösta? Och vem i sådana fall, mig eller sig själv? Kanske kände han skuld över det som drabbade mig, försökte valhänt tvätta sig ren med denna försäkran. Slog ifrån sig när jag försökte förklara att det var lögn. Att det var jag som mötte blickarna, glåporden, ryggarna. Allt blev en gåta, för obegriplig att förhålla sig till.

Read More

Radioessä i OBS: Att riva ner statyer är ett minnesarbete

Den 19 maj plockades sydstatsgeneralen Robert Lee ner från sin sockel i New Orleans, Louisiana, USA. Han hade stått där sedan 1884, rest i en tid när minnet av inbördeskriget ännu var levande. Statyer materialiserar kollektiva minnen, men det sker genom specifika versioner av det förflutna. I detta fall, en glorifierande idé om the lost cause, sydstatskonfederationens ”förlorade sak” i kriget mot Nord. Och i förlängningen: förnekandet av det rasistiska slavsystemets roll för inbördeskrigets utbrott. Fortsätt läsa här, eller lyssna nedan.

Pye Engström: Vår enighets fana (1984). Foto: Bengt Oberger

Pye Engström: Vår enighets fana (1984). Foto: Bengt Oberger