Idéhistoriker, forskare, kulturskribent, översättare.

Jag är sedan februari 2018 knuten som forskare till Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor) vid Uppsala Universitet. Där arbetar jag framför allt med frågor som rör historiska kontinuiteter över längre tidsperioder och rasismens relation till moderniteten. Särskilt är jag intresserad av relationen mellan tidigmodern kolonisering, kristen mission och skapandet av det moderna. Jag har en bakgrund som redaktör för Tidskriften Ord&Bild, har tidigare varit verksam i  forskningsprogrammet Tid, minne, representation: Historiemedvetandets förvandlingar (finansierat av Riksbankens jubileumsfond), och inom ramarna för det varit en av redaktörerna för trebandsverket Historiens hemvist (Makadam 2016). Jag gästföreläser på kurser i ämnen som litterärt skrivande, konstvetenskap och migrationsstudier vid bland annat Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Stockholms universitet.

På den här sidan kan du följa mitt arbete, beställa mina böcker, eller komma i kontakt med mig för förfrågningar.