Få saker är lika laddade som moderskapet, och det är svårt att föreställa sig något som rymmer så mycket: symbioser och separationer, hopp och förtvivlan - det mest gudalika och mest kroppsliga i människan. Mama Dolly är en blodig konfrontation med bilder av moderskap från hela världen. Här samsas jungfru Maria med fåret Dolly, La Llorona med Alienfilmernas Ellen Ripley, Medea med Loretta Lynn. Vi får läsa om bortbytingar och aborter, fertilitetssymboler och -demoner, manliga mammor och danska spermabanker. Och mitt i denna kulturhistoriska betraktelse - som spänner över årtusenden och kontinenter - hittar vi även en djupt personlig berättelse om rädslan för och längtan efter barn. För ingen av oss kommer undan, moderskapet når oss på djupet. I sin överväldigande närvaro eller lika överväldigande frånvaro. Alla har vi en relation till mödrar; om inte annat till vår egen.

Norstedts 2012, inbunden, pris: 100 kr + porto. Beställ

 

Om Mama Dolly i pressen

"I en fascinerande liten bok, ”Mama Dolly”, tränger idéhistorikern Patricia Lorenzoni in i moderskapets djupaste skrymslen, också de kolsvarta, aggressiva och förvridna. /.../ Kanske är ingenting så heligt och samtidigt så kulturellt, socialt och medicinskt manipulerbart som moderskapet. ”Mama Dolly” är en sällsynt uppslagsrik handbok i kritiskt tänkande kring dessa laddade frågor."
Karin Johannisson i Dagens Nyheter

"Lorenzonis text är oupphörligen intressant. Hon rör sig obehindrat mellan kontinenter och över årtusenden, blandar och ger fiktion och fakta, och håller hela tiden läsaren i handen. Trots textens enorma spännvidd och blandningen av personliga betraktelser och forskning blir det aldrig spretigt. Lorenzoni lyckas med konststycket att låta det personliga befrukta det teoretiska och vice versa. Det är snyggt gjort."
Ann Heberlein i Sydsvenskan

"Men hon känner den biologiska klockans taskiga tajming ticka iväg i haltande kärleksförhållanden och skriver in den självbiografiska resan i sin idéhistoriska moderskapsstudie. Det är mycket lyckat – Lorenzonis sorg, glädje och svaghet ger en mänskligt sårbar kontrast till de, åtminstone på ytan, ganska högtravande och främmande modersbilder vi ställs inför i mytologi och kultur. /.../ En viktig poäng med Lorenzonis bok är att den inte fastnar i de traditionella idébilderna av det eurocentriska eller ens nordamerikanska moderskapet"
Aase Berg  i Helsingborgs Dagblad