Helgonkalender, 14 februari

stval.jpg

Den fjortonde februari är Sankt Valentins dag. År 269 dog han martyrdöden i Rom, under kejsar Claudius den andres korta regeringstid.

En av de oftast traderade legenden om Sankt Valentin säger att han i hemlighet och i strid med kejsarens påbud vigde unga par. Gifta män kallades inte in som soldater, genom vigseln skyddades därmed dessa unga makar från att behöva kriga för imperiet. Sankt Valentin vakar därför över den kärlek som trotsar maktens ordning. Han vakar över alla dem som kämpar för att få se sina familjer återförenade. Han vakar över alla dem som har tagit in ensamkommande barn och unga i sina familjer, och nu kämpar för att dessa unga inte ska deporteras till krig och terror. Och, han vakar också särskilt över de äktenskap som ingåtts i syfte att hjälpa den ena parten till uppehållstillstånd – den akt av kärlek och solidaritet som i maktens ordning bär namnet ”skenäktenskap”.

São Valentim, rogai por nos.


Foto hämtat från Ung i Sveriges Facebooksida

Foto hämtat från Ung i Sveriges Facebooksida