Radioessä i OBS: Att riva ner statyer är ett minnesarbete

Den 19 maj plockades sydstatsgeneralen Robert Lee ner från sin sockel i New Orleans, Louisiana, USA. Han hade stått där sedan 1884, rest i en tid när minnet av inbördeskriget ännu var levande. Statyer materialiserar kollektiva minnen, men det sker genom specifika versioner av det förflutna. I detta fall, en glorifierande idé om the lost cause, sydstatskonfederationens ”förlorade sak” i kriget mot Nord. Och i förlängningen: förnekandet av det rasistiska slavsystemets roll för inbördeskrigets utbrott. Fortsätt läsa här, eller lyssna nedan.

Pye Engström: Vår enighets fana (1984). Foto: Bengt Oberger

Pye Engström: Vår enighets fana (1984). Foto: Bengt Oberger